Αρχείο κατηγορίας Πρωτότυπα

Doreen Massey, Flexible sexism

Δημοσιεύθηκε στη Μεταφράσεις, Πρωτότυπα | Σχολιάστε

Dina Vaiou and Maria Stratigaki, From `Settlement’ to `Integration’ : Informal Practices and Social Services for Women Migrants in Athens

Δημοσιεύθηκε στη Μεταφράσεις, Πρωτότυπα | Σχολιάστε

Bernhard Brosius, From Çayönü to Çatalhöyük Emergence and development of an egalitarian society

Δημοσιεύθηκε στη Μεταφράσεις, Πρωτότυπα | Σχολιάστε

Zygmunt Bauman, City of Fears, City of Hopes

Δημοσιεύθηκε στη Μεταφράσεις, Πρωτότυπα | Σχολιάστε

Gregor Ashworth – War and the City – Urban Riot

Δημοσιεύθηκε στη Μεταφράσεις, Πρωτότυπα | Σχολιάστε

Take over the city – Community struggle in Italy, 1973

Δημοσιεύθηκε στη Μεταφράσεις, Πρωτότυπα | Σχολιάστε

David Harvey, The Right to the City

Δημοσιεύθηκε στη Μεταφράσεις, Πρωτότυπα | Σχολιάστε